Meer informatie

  • Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (naam, adres, mobielnummer, emailgegevens, verzekering e.d.) kunt aan de assistente kenbaar te maken.

  • Wijzigingen met betrekking tot uw gezondheid dient u ons te laten weten!

  • Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, luister deze altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u opstaan. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in, zodat we u kunnen terugbellen.

  • Wij sturen een afspraakherinnering via e-mail en SMS naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende dag. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zou gaan.

  • U bent zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van adres, telefoonnummer, e-mailadres of zorgverzekeraar). 

  • Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de preventie-assistente of mondhygiëniste en maken indien nodig röntgenfoto’s bij onze patiënten.

  • Wij streven ernaar om iedereen een kostenbegroting mee te geven of te mailen van de geplande behandeling(en). Indien u niets ontvangen heeft, vraag er dan naar.