« terug naar vorige pagina

MRA Anti-snurk / Apneubeugel

Wat is slaapapneu?

Hoewel mensen die lijden aan OSA (obstructieve slaapapneu) per nacht mogelijk honderden apneufases (fases van ademstilstand) doormaken, zullen ze zich waarschijnlijk geen ervan kunnen herinneren. Als iemand alleen woont of vanwege te luid snurken apart slaapt, is die persoon zich mogelijk niet bewust van zijn of haar toestand, zelfs niet na vele jaren.

Wat zijn de oorzaken van obstructieve slaapapneu?

Obstructieve slaapapneu (OSA) is een ernstige, slaapgerelateerde ademhalingsstoornis. Als iemand OSA heeft, raken de tong en spieren van de hogere luchtwegen zo ontspannen dat tijdens de slaap de luchtwegen geblokkeerd worden. Dit kan tot kortdurende periodes van ademstilstand leiden – dit kan soms wel 600 keer gebeuren gedurende één enkele nacht. De slapende persoon is zich hiervan meestal niet bewust, hapt tijdens de slaap naar lucht en kan daardoor weer ademen. Hierbij ontstaat vaak luid gesnurk. Het gevolg van deze terugkerende prikkeling is dat de slaap geen rustgevend effect heeft. Patiënten worden ’s ochtends dan ook vaak niet uitgerust wakker. Ze zijn daardoor overdag vaak slaperig en ongeconcentreerd. Het kan zelfs zijn dat ze tijdens het autorijden in een gevreesde microslaap vallen.

Is snurken een teken van slaapapneu?

Luid snurken kan een belangrijk signaal zijn dat iemand lijdt aan obstructieve slaapapneu. Onbehandelde slaapapneu verhoogt de kans op een hoge bloeddruk, hartaanvallen of een beroerte. Ook sommige seksuele functiestoornissen en diabetes worden wel in verband gebracht met slaapapneu. Mensen die lijden aan de bovengenoemde verschijnselen, nemen best contact op met de huisarts of slaapspecialist.

Wat is de oplossing?

Bij het oplossen van het snurk- of slaapapneuprobleem moet de vibratie of blokkade worden verkleind of weggenomen. Dit kan onder andere door verandering van levensstijl (afvallen, minder alcoholgebruik), vermindering van het gebruik van medicijnen, operatief ingrijpen of het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen. De beste oplossing verschilt per patiënt.

Het traject

De patiënt kan met zijn/haar snurk of slaapapneuprobleem in eerste instantie terecht bij de huisarts. Deze zal hem/haar verwijzen naar een slaapspecialist bijvoorbeeld een KNO-arts, longarts of neurofysioloog. De slaapspecialist zal een slaaponderzoek uitvoeren. Tijdens dit onderzoek wordt gemeten in hoeverre er sprake is van slaapapneu. De mate van slaapapneu wordt weergegeven in een indexcijfer (AHI). Dit cijfer geeft aan hoeveel blokkades (apneus) of bijna-blokkades (hypopneus) u per uur heeft. De slaapspecialist maakt deel uit van een team dat in overleg met de patiënt de beste behandeling vast stelt.

Hoe weet uzelf of u last heeft van slaapapneu?

U merkt dat, als u ’s ochtends wakker wordt en het gevoel hebt nog helemaal niet goed uitgerust te zijn. Bovendien vertelt uw bedpartner dat u snurkt, waarbij periodes van ademstops voorkomen.

MRA de oplossing

Als tijdens het slaaponderzoek wordt vastgesteld dat u meer dan 5 ademstops per uur heeft en u heeft klachten als een niet verfrissende slaap, vermoeidheid overdag, concentratieverlies, prikkelbaarheid, dan heeft u last van slaapapneu.

U kunt hiervoor goed behandeld worden met een MRA. De behandeling wordt uitgevoerd bij de gespecialiseerde tandarts. De gespecialiseerde tandarts heeft veel ervaring in het behandelen van snurk- en slaapapneupatiënten. De behandeling bestaat uit het aanmeten van een snurkbeugel (de officiële naam van een snurkbeugel is MRA= Mandibulair Repositie Apparaat). De MRA is een apparaat dat ‘s nachts over uw gebit wordt gedragen en uw onderkaak iets naar voren duwt. Door het naar voren duwen van de onderkaak wordt ook uw luchtpijp opengeduwd en op spanning gehouden, waardoor het snurken ‘s nachts verdwijnt. Voor het maken van een MRA zijn er gebitsafdrukken nodig. Vooraf aan deze afdrukken is het goed om de conditie van het gebit te bekijken zoals dat bij een tandheelkundige controle gebeurt, eventueel in combinatie met röntgenfoto’s. Alleen een goed onderhouden gebit met gezond tandvlees en voldoende tanden en kiezen is geschikt om een MRA op vast te klikken. Ook meet de behandelaar op hoe ver de onderkaak naar voren kan schuiven. De afdrukken en deze metingen worden naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd waar de MRA wordt vervaardigd. Afhankelijk van het type MRA dat u heeft gekozen, duurt het een aantal weken voor de MRA klaar is.

Voor mensen die geen eigen tanden of kiezen hebben zijn er ook mogelijkheden om een MRA te gebruiken. Als de MRA klaar is wordt gekeken of deze goed vast op de onder,- en bovenkaak past. Slaapt u goed met de MRA dan mag u, nadat u er 3 nachten mee geslapen heeft, beginnen met het instellen van de MRA. Uw behandelaar laat u zien hoe dat gaat en hoeveel u per keer de onderkaak verder naar voren moet stellen. U mag niet meer doen dan is voorgeschreven omdat uw kaakgewricht en kauwspieren aan deze toch onnatuurlijke stand moeten wennen. Wacht ook telkens 2 tot 3 dagen alvorens de MRA nog verder naar voren te draaien. Lukt het niet om na drie nachten door te slapen doe dan eerst het onderste deel van de MRA in en pas later ook het bovenste deel. Lukt het helemaal niet dan neemt u weer contact op met uw behandelaar. De eerste dagen kunt u last krijgen van vermeerderde speekselproductie of soms juist van een droge mond. Ook kunt u een stijf gevoel krijgen in de kaken, gevoelige tanden en kiezen, het gevoel dat de tanden en kiezen losstaan en niet meer precies op elkaar passen. U zult merken dat deze klachten geleidelijk minder worden. Voordat u ’s avonds de MRA indoet is het van het grootste belang om uw tanden en kiezen heel goed te reinigen. Plakresten onder de MRA kunnen uw gebit extra schade berokkenen gedurende de nacht.

Als u de MRA niet draagt dient u hem vochtig te bewaren. Voordat u ’s morgens de MRA in een bakje water zet, dient u hem goed met water en zeep te reinigen. Houdt de MRA buiten het bereik van viervoeters, want die zijn gek op iets waar zo nadrukkelijk de geur van het baasje aan kleeft. Enkele weken na het plaatsen van de MRA komt u terug voor een controlebezoek. Tijdens deze controle wordt nauwkeurig gecontroleerd of de ingestelde stand de juiste is en zonodig worden correcties aangebracht. Of de MRA werkt bij snurkklachten zal ongetwijfeld worden opgemerkt door de bedpartner.

Neem bij uw halfjaarlijkse controle door uw eigen tandarts de MRA mee, zodat deze op de hoogte is van het apparaat u gebruikt. No Cure, No Pay Wij zijn ervan overtuigd dat wij u kunnen helpen bij de behandeling van uw snurkprobleem.

Daarom bieden wij de behandeling ook aan op No Cure, No Pay basis. Voor meer informatie of vragen kunt terecht bij onze assistente.

Snurken

Snurken komt heel veel voor en kan een probleem zijn voor de nachtrust van uw partner.

Snurken kan soms ook een probleem zijn voor uw eigen gezondheid, als het snurken tevens gepaard gaat met ademstops. Daarom is het verstandig om altijd een slaaponderzoek uit te laten voeren als u het vermoeden heeft dat u tijdens het slapen last heeft van ademstops.